Su arıtma

  

su arıtma nedir

 Su arıtma cihazı,cihazları sistemleri kulanılarak,tüm dünyada su arıtımı yapılmaktadır.yani lokal su arıtma diye   adlandırabileceğimiz bireysel su    arıtma yapılarak suyun ıslah edilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.Su arıtma sistemleri dünyayla eş zamanlı olarak ülkemizde uyğulanmaktadır.Kıt tatlı su kaynaklarından dolayı gerek içme suyu arıtma teknolojisini gerek atık su ve yüzey sularını geri kazanma zaruriyetinden dolayı endüstriyel su arıtımı teknolojisini geliştirmiş olup doğan ihtiyaçlarI karşılamaktadır.Kaliteli suya ulaşmak çağımızın en önemli başlıca sorunlarındandır.,Doğal yer altı kaynaklar,kentlerin ihtiyacını karşılayamamaktadır, dolayısıyla su arıtma  cihazı marifetiyle gerek ev su arıtma gerek endüstriyel   alanda su arıtıcı işleminden sonra  suların  kulanımı    mümkündür.   su arıtma  teknolojisi çeşitli çozümler sunmuş ve işe yarar neticeler vermiştir.Ters ozmos en çok terci edilen sistem olmuştur,kulanım suyu ve içme suyu arıtma alanlarında olan ihtiyaclara cevap vermiştir.

 

 

Su arıtıcı'dan geçmiş, renksiz ve saf su niteliğinde olan suların renklenmesine sebep olan,suların içindeki yabancı maddelerdir.  su arıtma cihazları  bu maddeleri tutar yani su arıtıcı işlemine tabi tutarak suyu renklendiren organik maddeleri sudan atılarak renksiz su sağlanır.keza demir,krom gibi metallerde suyun rengini değiştirirler,yine bundan kurtulmanın yolu,su arıtma sistemlerine başvurmaktır.

 

Suyun kokusu ve tadı, su içinde çözünmüş olarak bulunan gazlar ve organik maddelerden kaynaklanır.bu maddeler sülfürler,siyanürler,bitki hayvan atıkları ve bazı mikroorganizmalardır.sudaki bu hoş olmayan kokulardan ancak su arıtımı yapılarak yok edilir ve kokusuz su elde edilir.

Suyun kükürtlü tabakadan geçmiş olmasından dolayı,hissedilen çürük yumurta kokusu,suyu  arıtma cihazları'ndan geçirmek yoluyla sülfür gazını yok etmek,dolayısıyla çürük yumurta kokusundan kurtulmak mümkündür.

İnsanların esas ihtiyacı olan su; yetersizliği ve kirlenmesi çeşitli sorunlar getirmektedir. Yapılan istatistiklerde, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde hastalıkların sorunları da beraberinde yaklaşık % 80 'inin su ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur . Hatta , su kaynaklarının hijyenik olarak yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık beş milyon bebeğin öldüğü bilinmektedir. 

Endüstrinin büyümesi, ilerlemesi, ve insan nüfus atışı temiz su kullanımını arttırmakta ve buna parelel olarak su kirliliği bir proplem olarak karşımıza çıkmaktadır.  Hızlı,  Plansız ve kontrolsüz kentleşme sonucu,su arıtma yapılmadan doğal sulara karışan atık su ların kendi kendine temizlenmesine olanak bırakmayacak boyutlarda kirlenmesine sebep olmaktadır.